Tranh bán sẵn – TBS038

Chất liệu khung : Gỗ tự nhiên