Tranh bán sẵn – TBS042

Chất liệu khung : Gỗ tự nhiên