Tranh bán sẵn – TBS036

Chất liệu khung : Gỗ tự nhiên